Archive for the htaccess tag

Hakan Kurt

Htaccess Flag Açıklamaları

Apache No Comment

L: Last
Bu tanımlanmadan önce ifade edilen kurallar bundan sonrakilere geçmemesini ve karışmamasını sağlar.
R: Redirect
Bu değer kullanılırsa browserda adres değişir, kullanılmazsa yönlendirme arkaplanda yapılır fakat kullanıcının girdiği URL aynı kalır.
NC: No Case
Büyük küçük harfe duyarsız davranır.
QSA: Query String Append GET metodu ile yönlendirme yaptığımızda yönlendirilen yere sonuna eklenen GET parametrelerini de dahil eder.

Hakan Kurt

Htaccess ile Iframe Engelleme

Apache

X-Frame-Options 3 farklı parametresi vardır.

Deny = Sayfa iframe ile hiç bir yerde kullanılamaz iframe ile çağrıldığında boş sayfa gelir.

SAMEORIGIN = aynı domain dışında iframe de kullanılamaz.

ALLOW-FROM www.orneksite.com = Parametre olarak verilen uri(www.orneksite.com) adresinin dışındakileri engeller.

.htaccess dosyasına

Header set X-Frame-Options DENY

Header set X-Frame-Options SAMEORIGIN

Header set X-Frame-Options"ALLOW-FROM https://www.orneksite.com/"

yazmanız yeterli.

Hakan Kurt

Apache Mod Rewrite QSA Kullanımı

Apache

Htaccess dosyasında RewriteRule sonuna [QSA] eklendiğinde link yapınızda $_GET parametrelerini kullanabilirsiniz.