Archive for the windows tag

Hakan Kurt

Windows Güç Planı Silme

Genel

CMD yönetici olarak aç.

powercfg list komutu ile güç planlarını listele.

powercfg –delete 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e komutuyla sil

MS Dos Ekranından kopyalama yapma

Hakan Kurt