Laravel Projesinde Bootstrap Sayfalama Kullanma

App\Providers\AppServiceProvider.php dosyasının üst satırına namespace satırından sonra use Illuminate\Pagination\Paginator; kodunu ekle, public function boot(): void fonksiyonun içine Paginator::useBootstrapFive(); ekle