Certbot Plesk Panelde IIS Server Acme Challenge Klasöründeki Dosyaları Onaylama Hatası Çözümü

Let’s Encrypt sertifikası oluştururken http onayı yapmak istediğinizde .well-known/acme-challenge klasörünün içine onay dosyasını oluşturmasını ister. Aşağıdaki örnekte kalın harflerle yazılan bir dosya gibi 9Fub4PHGBk15XzEUu_6gKZ5On9fEVnp5P2ZcPPr7mhQ Bu dosyanın uzantısı olmadığı için IIS bu dosyayı göstermez ve 404 hatası döndürür. Let’s Encrypt dosyayı göremediği için sertifikayı oluşturamaz. Uzantısı …

Apache SSL Kurulum Dosyaları

Eski Tarz Apache 2.4.8 Öncesi SSLCertificateFile “D:/Siteler/nettanitimnet/0/ssl/certificate.crt”SSLCertificateKeyFile “D:/Siteler/nettanitimnet/0/ssl/private.key”SSLCertificateChainFile “D:/Siteler/nettanitimnet/0/ssl/ca_bundle.crt” Apache 2.4.8 ve Sonrası SSLCertificateFile “D:/Siteler/nettanitimnet/0/ssl/certificate.crt”SSLCertificateKeyFile “D:/Siteler/nettanitimnet/0/ssl/private.key” SSLCertificateChainFile dosyasına gerek yok. Certificate ve Key dosyası yeterli. Böyle yapınca da certificate.crt dosyası düzgün yapılandırılmamışsa tüm browserlarda SSL sertifikasının kabul edilebilirliği gidiyor. Eski düzen 3 dosyaya devam.

Localhost WordPress Kurulum Hatası

Themeforest tarzı sitelerdeki WordPress temalarını (başka temalarda olabilir.) Windows Nt tabanlı sistemlere Xampp aracılığıyla localhosta kurarken aşağıdaki hatayı alabilirsiniz. This site can’t be reached. ERR_CONNECTION_RESET Çözüm için : Apache klasörünün içindeki conf klasörüne giriyoruz. httpd.conf dosyasını açıp sonuna aşağıdaki kodu ekliyoruz. Apache’yi yeniden başlatıyoruz. İşlem …