Symfony The metadata storage is not up to date, please run the sync-metadata-storage command to fix this issue hatası

Entity oluşturduktan sonra make:migration ile tabloları oluşturmaya çalıştığında bu hata çıkarsa env dosyasındaki DATABASE_URL=”mysql://root:[email protected]:3306/movies?serverVersion=5.7” kalın yazılan kısmını DATABASE_URL=”mysql://root:[email protected]:3306/movies?serverVersion=mariadb-10.4.21” şeklinde değiştir. sonra php bin/console doctrine:migrations:sync-metadata-storage veya Symfony CLI yüklüyse symfony console doctrine:migrations:sync-metadata-storage komutunu çalıştır. not : ben mysql kullandığım için bu şekil değiştim.