Sap Crystal Reporttan Ondalıklı Sayıyı Excele Tam Sayı Olarak Export Etme

Sap Crystal Reportta Excele Ondalıklı Sayıyı (10,28) tam sayı (10) şeklinde export edebilmek için Report View ayarladında Sayı Tipini Tam Sayı (Ondalıksız) hale getirmek bile işe yaramayabiliyor. Onun için formülle işi çözmek gerekiyor. Bunun için Report Viewde Formül Alanına Sağ tıklayıp yeni diyerek bir formül penceresi açıyoruz.