CSS Dosyasında Sayfaya Yazı Girme Content Kullanımı

Class, Id veya Html etiketinden sonra after veya before ile kullanılır.

Bütün A etiketlerinin sonuna test yazısını ekler.

a:after {
content: “test”;
}

Woocommerce için Fiyat yerine yazı yazmak

p.price:after {
content: “Fiyat Sorunuz”;
}

HTML kodu çalışmaz. Ekrana direk yazılır.

a:after {
content: “<b>Test</b>”;
}

CSS content değerleri CSS content değerleri tanımları
normal Bir değer girilmezse özellik etkisini göstermez.
none Bir içerik eklenmeyeceğini ifade eder.
counter Seçilen html elemanının yanında sayaç olarak çalışan sayılar çıkar.
attr Seçilen elemanın attribute yani özellik paremetresine göre içerik ekler.
string String bir ifade girileceğini belirtir.
open-quote Tırnak işaretini açar
close-quote Tırnak işaretini kapatır.
no-open-quote Üst soybağından gelen content değerinde tırnak işareti var ise ,şimdi uygulanan elemanda bu “tırnak açış ” işaretini göstermez.
no-close-quote Üst soybağından gelen content değerinde tırnak işareti var ise ,şimdi uygulanan elemanda bu “tırnak kapanış ” işaretini göstermez.
url(url) İçerik yerine bir url tanımlanabilir.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Soybağından gelen değeri kullanır.

Bir cevap yazın: