Display inline block kullanım ipuçu

Display inline block kullanım ipuçu

display: inline-block; kullanılan yerde float: kullanılmaz