Köprülü Hücrelerin Köprülerini Hücreye Yazdırma

Yeni bir excel sayfası açtıktan sonra Alt + F11 ile Visual Basic Ekranını Aç.

Insert > Module menüsüne tıklayıp, açılan pencereye aşağıdaki kodu yaptıştır.

Function KopruYaz(hcr As Range) As String
    KopruYaz = hcr.Hyperlinks(1).Address
End Function

Kaydet ve Excelde köprüsünü almak istediğin hücreyi formüle yazıp kullan

=KopruYaz(A2)