Sütundaki kayıtları virgüllü şekilde yan yana birleştirme nasıl yapılır

Alt+F11 ile excelde aşağıdaki modülü yaz.

Sub generatecsv()
Dim i As Integer
Dim s As String
i = 1
Do Until Cells(i, 1).Value = ""
  If (s = "") Then
    s = Cells(i, 1).Value
  Else
    s = s & "," & Cells(i, 1).Value
  End If
  i = i + 1
Loop
Cells(1, 2).Value = s
End Sub

Alt+F8 ile yazdığın macroyu çalıştır.

A Sütunundaki yazıları B1 hücresine virgüllü şekilde aktarır.

ya da

Aşağıdaki siteden yapabilirsin.

https://delim.co/

Bir cevap yazın: