Laravel View’e Veri Gönderme Yöntemleri

1. Yöntem : Laravel with metoduyla gönderim.

return view('view-dosyasi-ismi')
      ->with('name', 'Hakan')
      ->with('soyisim', 'Kurt');

With metodunu genellikle Controller içinde viewe veri gönderirken kullanılır. View metodu başka bir metodtan çağrılırsa with kullanımı hata olur böyle durumlarda viewin içinden array şeklinde dataları göndermek gerekir. Aşağıdaki hatalı kullanıma örnektir.
return response()->view('posts.show', ['post' => $post]); //hatalı with kullanımı

2. Yöntem : Değerleri bir değişkene atayıp gönderim

 $datas = [
    'title' => 'Ana Sayfa',
    'name' => 'Hakan Kurt'
  ];
return view('homepage', ['datas' => $datas]);

3. Yöntem : View isminden sonra array(dizi) şeklinde key => value olarak gönderim

return view('view-dosyasi-ismi', ['isim' => 'Hakan','soyisim' => 'Kurt'])

4. Yöntem : Php compact metoduyla gönderim. Compact metodu bir dizi oluşturur ve değişken isimlerini array keyleri haline getirerek değerleri bunlara bağlar. Compact metodunun Laravelle ilgisi yoktur. Php metodudur.

$isim = 'Hakan';
$soyisim = 'Kurt';
return view('homepage', compact('isim','soyisim'));

View dosyasında bu değerleri ekrana basmak için {{ $isim }} ve {{ $soyisim }} kullan, Gelen değerler bir dizi ise örnek olarak $datas şeklinde gönderildiyse

@foreach($datas as $data)
{{ $data }}
@endforeach

veya

@foreach($datas as $key => $value)
{{ $key }} : {{ $value }}
@endforeach

View dosyasına collection gönderildiyse aşağıdaki gibi sayfaya yazdırabililirsin.

@foreach($collection as $key)
  {{ $key['isim'] }} {{ $key['soyisim'] }}<br>
@endforeach