Symfony The metadata storage is not up to date, please run the sync-metadata-storage command to fix this issue hatası

Symfony The metadata storage is not up to date, please run the sync-metadata-storage command to fix this issue hatası

Entity oluşturduktan sonra make:migration ile tabloları oluşturmaya çalıştığında bu hata çıkarsa env dosyasındaki

DATABASE_URL=”mysql://root:xxxxxxxx@127.0.0.1:3306/movies?serverVersion=5.7” kalın yazılan kısmını

DATABASE_URL=”mysql://root:xxxxxxxx@127.0.0.1:3306/movies?serverVersion=mariadb-10.4.21” şeklinde değiştir.

sonra

php bin/console doctrine:migrations:sync-metadata-storage veya Symfony CLI yüklüyse

symfony console doctrine:migrations:sync-metadata-storage komutunu çalıştır.

not : ben mysql kullandığım için bu şekil değiştim.