Teknoloji Merkezli İnternot

Archive for the htaccess tag

Hakan Kurt

Htaccess Flag Açıklamaları

Apache No Comment

L: Last Bu tanımlanmadan önce ifade edilen kurallar bundan sonrakilere geçmemesini ve karışmamasını sağlar. R: Redirect Bu değer kullanılırsa browserda adres değişir, kullanılmazsa yönlendirme arkaplanda yapılır fakat kullanıcının girdiği URL aynı kalır. NC: No Case Büyük küçük harfe duyarsız davranır. QSA: Query String Append GET metodu ile yönlendirme yaptığımızda yönlendirilen yere sonuna eklenen GET parametrelerini […]

Read more
Hakan Kurt

Htaccess ile Iframe Engelleme

Apache

X-Frame-Options 3 farklı parametresi vardır. Deny = Sayfa iframe ile hiç bir yerde kullanılamaz iframe ile çağrıldığında boş sayfa gelir. SAMEORIGIN = aynı domain dışında iframe de kullanılamaz. ALLOW-FROM www.orneksite.com = Parametre olarak verilen uri(www.orneksite.com) adresinin dışındakileri engeller. .htaccess dosyasına Header set X-Frame-Options DENY Header set X-Frame-Options SAMEORIGIN Header set X-Frame-Options”ALLOW-FROM https://www.orneksite.com/” yazmanız yeterli.

Read more
Hakan Kurt

Apache Mod Rewrite QSA Kullanımı

Apache

Htaccess dosyasında RewriteRule sonuna [QSA] eklendiğinde link yapınızda $_GET parametrelerini kullanabilirsiniz.

Read more