Teknoloji Merkezli İnternot
Hakan Kurt

Htaccess Flag Açıklamaları

Apache No Comment

L: Last
Bu tanımlanmadan önce ifade edilen kurallar bundan sonrakilere geçmemesini ve karışmamasını sağlar.
R: Redirect
Bu değer kullanılırsa browserda adres değişir, kullanılmazsa yönlendirme arkaplanda yapılır fakat kullanıcının girdiği URL aynı kalır.
NC: No Case
Büyük küçük harfe duyarsız davranır.
QSA: Query String Append GET metodu ile yönlendirme yaptığımızda yönlendirilen yere sonuna eklenen GET parametrelerini de dahil eder.

Related Posts

Bir cevap yazın