Certbot Plesk Panelde IIS Server Acme Challenge Klasöründeki Dosyaları Onaylama Hatası Çözümü

Let’s Encrypt sertifikası oluştururken http onayı yapmak istediğinizde .well-known/acme-challenge klasörünün içine onay dosyasını oluşturmasını ister. Aşağıdaki örnekte kalın harflerle yazılan bir dosya gibi 9Fub4PHGBk15XzEUu_6gKZ5On9fEVnp5P2ZcPPr7mhQ Bu dosyanın uzantısı olmadığı için IIS bu dosyayı göstermez ve 404 hatası döndürür. Let’s Encrypt dosyayı göremediği için sertifikayı oluşturamaz. Uzantısı …