Certbot Plesk Panelde IIS Server Acme Challenge Klasöründeki Dosyaları Onaylama Hatası Çözümü

Certbot Plesk Panelde IIS Server Acme Challenge Klasöründeki Dosyaları Onaylama Hatası Çözümü

Let’s Encrypt sertifikası oluştururken http onayı yapmak istediğinizde .well-known/acme-challenge klasörünün içine onay dosyasını oluşturmasını ister. Aşağıdaki örnekte kalın harflerle yazılan bir dosya gibi 9Fub4PHGBk15XzEUu_6gKZ5On9fEVnp5P2ZcPPr7mhQ

http://www.nettanitim.com/.well-known/acme-challenge/9Fub4PHGBk15XzEUu_6gKZ5On9fEVnp5P2ZcPPr7mhQ

Bu dosyanın uzantısı olmadığı için IIS bu dosyayı göstermez ve 404 hatası döndürür. Let’s Encrypt dosyayı göremediği için sertifikayı oluşturamaz.

Uzantısı olmayan onay dosyasını yayınlanır hale getirmek için web.config dosyasının içine aşağıdaki kodu uygun şekilde yerleştirmeliyiz. Onayı aldıktan sonra kaldırabiliriz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
   <system.webServer>
     <staticContent>
       <mimeMap fileExtension="." mimeType="text/xml" />
     </staticContent>
   </system.webServer>
</configuration>