Verileri Bir Sütundan Diğerine Kopyalamak için Mysql Sorgusu

Verileri Bir Sütundan Diğerine Kopyalamak için Mysql Sorgusu