Windows Güç Planı Silme

CMD yönetici olarak aç.

powercfg list

komutu ile güç planlarını listele.

Silmek istediğin güç planının kodunu aşağıdaki gibi yazarak güç planını sil.

powercfg –delete 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e