Windows Uzak Masa Üstü Portu Değiştirme

Windows Uzak Masa Üstü Portu Değiştirme

3389 Nolu varsayılan portu değiştirmek

Regedit (Kayıt Defteri Düzenleyicisi) açıp aşağıdaki bölüme gelip PortNumber Alanına Ondalık Tabanını seçip bir port adresi yazıp bilgisayarı yeniden başlat.

Bilgisayar\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp