Büyük Harfle Yazılan Hücreye Yazım Düzeni Verme

BÜYÜK HARFLERLE yazılmış excel hücresini sadece baş harfleri büyük olacak şekilde yeniden yazma

=YAZIM.DÜZENİ(KÜÇÜKHARF(F2))
G2 hücresine formülü yapıştırdığınızda resimdeki sonucu elde edersin

Bir cevap yazın: