Teknoloji Merkezli İnternot
Hakan Kurt

Excel Hücresindeki Harfleri ve Rakamları Başka Hücreye Alma Macrosu

Excel, Genel

Yukarıdaki gibi SKU sütunundaki kodu harf ve rakam şeklinde ayırmak için Macro içerebilen Excel şeklinde exceli aç.

Excelde ekranında ALT + F11 yaptıktan sonra Insert > Module tıklayıp açılan pencereye aşağıdaki kodu yapıştır.

Function RAKAMAYIR(Hücre As Range)
  For X = 1 To Len(Hücre)
  If IsNumeric(Mid(Hücre, X, 1)) Then SONUÇ = SONUÇ & Mid(Hücre, X, 1)
  Next
  SONUÇ = IIf(SONUÇ = 0, "Rakam bulunamadı!", SONUÇ * 1)
  RAKAMAYIR = SONUÇ
End Function

Function HARFAYIR(Hücre As Range)
  For X = 1 To Len(Hücre)
  If Not IsNumeric(Mid(Hücre, X, 1)) Then SONUÇ = SONUÇ & Mid(Hücre, X, 1)
  Next
  SONUÇ = IIf(SONUÇ = 0, "Harf Bulunamadı!", SONUÇ)
  HARFAYIR = SONUÇ
End Function

sonra Excel kaydet. Formül satırına

=RAKAMAYIR(HÜCRE) veya =HARFAYIR(HÜCRE)

şeklinde kullan.

Related Posts