Excel Hücresindeki Harfleri ve Rakamları Başka Hücreye Alma Macrosu

Yukarıdaki gibi SKU sütunundaki kodu harf ve rakam şeklinde ayırmak için Macro içerebilen Excel şeklinde exceli aç.

Excelde ekranında ALT + F11 yaptıktan sonra Insert > Module tıklayıp açılan pencereye aşağıdaki kodu yapıştır.

Function RAKAMAYIR(Hücre As Range)
  For X = 1 To Len(Hücre)
  If IsNumeric(Mid(Hücre, X, 1)) Then SONUÇ = SONUÇ & Mid(Hücre, X, 1)
  Next
  SONUÇ = IIf(SONUÇ = 0, "Rakam bulunamadı!", SONUÇ * 1)
  RAKAMAYIR = SONUÇ
End Function

Function HARFAYIR(Hücre As Range)
  For X = 1 To Len(Hücre)
  If Not IsNumeric(Mid(Hücre, X, 1)) Then SONUÇ = SONUÇ & Mid(Hücre, X, 1)
  Next
  SONUÇ = IIf(SONUÇ = 0, "Harf Bulunamadı!", SONUÇ)
  HARFAYIR = SONUÇ
End Function

sonra Excel kaydet. Formül satırına

=RAKAMAYIR(HÜCRE) veya =HARFAYIR(HÜCRE)

şeklinde kullan.

Bir cevap yazın: