Incorrect DATE value Hatası

Incorrect DATE value Hatası

Opencart mysql veritabanı sürümü 5.2.0 dan önceki sürümlerde Incorrect Date hatası veriyor sorunu çözmek için

go to system/library/db/mysqli.php veya pdo.php dosyasının içindeki
$this->connection->query(“SET SESSION sql_mode = ‘NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTION'”);


aşağıdaki gibi değiştir.

$this->connection->query(“SET SESSION sql_mode = ‘NO_ZERO_IN_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTION'”);