Woocommerce Ürün Adetlerini Gizleme

functions.php içine aşağıdaki kodu eklediğinde ürün kategorilerinin yanında parantez içinde ürün adetleri gösterilmez

/**

* Hide category product count in product archives

*/

add_filter( 'woocommerce_subcategory_count_html', '__return_false' );

Bir cevap yazın: