Php Array Tek Değişkene Atama

multiselect dropdown dan gelen Array(Dizi) tipindeki değişkenin değerlerini tek değişkene atamak için

echo $isimler = implode(‘,’, $_POST[‘isim’]);

Not :

<select id=”coklusec” class=”form-control” multiple=”multiple” name=”isim[]”>
<option value=”Cem”>Cem</option>
<option value=”Ali”>Ali</option>
</select>

 

Bir cevap yazın: