Teknoloji Merkezli İnternot
Hakan Kurt

Cors Hatası Fontawesome Css

Apache

www olmayan url adreslerinden www olan url adresine bir kaynak çağırıldığında font, css vb. CORS hatası (Cross Origin Request Sharing) Hatasi) verip yüklenmiyor.

İlgili domainde aşağıdaki apache yapılandırmasını girilince sorun çözülür.

<IfModule mod_headers.c>
<FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|font.css|css)$">
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</FilesMatch>
</IfModule>

Related Posts