Opencart Türkçe Dil Ekleme

Language Name: Türkçe
Code: tr
Locale: tr_TR.UTF-8,tr_TR,tr-tr,turkish
Image: tr.png
Directory: turkish
Filename: turkish
Status: Enable
Sort Order: Sıra Numarası

Bir cevap yazın: