Excel Hücresindeki Yazıyı Tersten Yazma

Excel sayfasında ALT+F11‘e bas. Visual Basic Penceresi Açılır.

Insert > Module Tıkla.

Aşağıdaki kodu Açılan boş pencereye yapıştır.

Option Explicit

Function ters(Ns As String) As String
ters = StrReverse(Ns)
End Function

ALT+Q yap. Excele geri dönersin. Tersden yazmak istediğin hücreyi

=ters(A1)

yazarak tersten yazdırabilirsin.

Bir cevap yazın: